รายละเอียดของงาน [Job ID: 11444] Manufacturing(Electrical & Precision)

รายละเอียดงาน

[Job ID: 11444] Manufacturing(Electrical & Precision) 28,000 - 30,000 (THB)
อาชีพ Manufacturing(Electrical & Precision)
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Electrical & Precision)
เนื้อหางาน - Events (seminar/meeting) organization, coordination, preparation and being as facilitator.
- Visit group companies in Thailand in order to check the production trend, ensure overall needs & problems, progress of projects etc.
- Gathering information from national staff in group companies (to roll the bridge of communication between national staff & Japanese expatriate)
- Participate Thailand group companies meeting ex. vendor conference, urgent meeting (delivery or quality issue) and factory audit.
- Market research (supplier’s information, market trends, trading regulations etc.)
- Conduct new supplier sourcing.
เงินเดือน 28,000 - 30,000 (THB)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น - Male or Female , Age: 25-30 years old
- Thai Nationality
- Bachelor degree in related field
- - Experience of working as a buyer at least more than 3 years (preferred manufacturing company)
- Basic knowledge of raw materials, processing ways, electrical & electronic parts, assembly processing
parts, contracts and trading rules.
- Ability to communicate well, honestly & patiently with high intercommunication skill.
- Good Leadership, presentation and public speaking skill.
- Excellent written and spoken English.
- Proficient in Microsoft Office and online searching tools.
- Japanese language skill is preferred but not required  
ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Assistant Credit Department Manager
เงินเดือน 50,000 (ased/ Negotiable) (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Engineer
เงินเดือน 18,000~25,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales (Auto lease)
เงินเดือน 15,000~30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Director of Credit and Transfer own...
เงินเดือน 60,000 – 80,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Director of Sales and Marketing
เงินเดือน 60,000 – 80,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร