รายละเอียดของงาน [Job ID: 10798] Import and Export Officer

รายละเอียดงาน

[Job ID: 10798] Import and Export Officer 34,000 (THB)
อาชีพ Import and Export Officer
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Others)
เนื้อหางาน Export
- Contact with shipping agency to make booking each shipment
- Plan loading the goods date for export shipment and inform to warehouse or supplier for arrange the goods
- Create invoice and packing list and pass to shipping agency for process customs clearance
- Check draft Form E, Form D, Form JTEPA, Form AJ
- Summarize monthly shipment report in excel file.
- Summarize monthly expense report in excel file
- Well cooperate with oversea suppliers
- Understand 3rd party Invoice and shipments (Preferred)

Import
- Check import shipping documents (Air/Sea)
- Checking draft import entry
- Prepare the document for issue cashier cheque (import duty and customs VAT)
- Input expense for each shipment in Sales and Purchase control systems
- Check Form E, Form D, Form JTEPA, Form AJ
- Summarize monthly expense report in excel file
- Well cooperated with over sea suppliers.
- Understand 3rd Invoice party and shipments (Preferred)
- Assigned by leader
เงินเดือน 34,000 (THB)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น - Thai
- Male / Female
- 25 -30 years old
- import or export experience, more than 2 years
- well in export and import process
- Knowledge in 3rd invoice party and shipments process (Preferred)
- Organized and neat
- Cooperativeness
- Considering solutions by herself
- Have a positive attitude
- Basic knowledge or interest in trading and overseas business
 
ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Packing Engineer
เงินเดือน 30,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Support Engineer (Japanese Speaking)
เงินเดือน 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales [Frozen food/ 2 positions]
เงินเดือน 12,000 (THB)
สถานที่
Sales Manager
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Human Resource Officer
เงินเดือน 20,000 - 50,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร