Route Supervisor

รายละเอียดงาน

Route Supervisor 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Route Supervisor
แวดวงธุรกิจ Food Products
เนื้อหางาน • บริหารจัดการการพัฒนาธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าที่รับผิดชอบ โดยการบริหารผ่านพนักงานขาย (Credit Sales Representative) โดยเน้นที่ดูแลกิจกรรมในตลาด โอกาสในตลาด การพัฒนาสายขาย การเพิ่มร้านค้าใหม่
• จัดเตรียม SMART objectives และสื่อสารเป้าหมายนั้นให้กับพนักงานขายแต่ละคนอย่างถูกต้องตามสัดส่วนและโอกาสในตลาด และต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในเขตรับผิดชอบ
• จัดเตรียม และวิเคราะห์สายการขายให้มีประสิทธิภาพ ติดตามและรับผิดชอบการติดตั้งตู้เย็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
• ดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานขาย เพิ่มประสิทธิผลของระบบการทำงาน รักษามาตราฐานการจัดเรียงสินค้า การจัดส่งสินค้า รวมถึงการสื่อสารแผนงาน โปรโมชั่นและราคา เพื่อให้พนักงานขายสมารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายในแต่ละเดือน/ไตรมาส
• ร่วมปฏิบัติงานในตลาดกับพนักงานขายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในตลาด พร้อมทั้งสอน พัฒนา แนะนำแนวทางและเพิ่มศักยภาพของพนักงานขาย
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น • ปริญญาตรี
• ประสบการณ์ 3 ปีด้านการขาย และบริหารทีมงานขาย (Wholesales / Retail / Cash Van)
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารศูนย์กระจายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 
ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Assistant general affair manager
เงินเดือน 40,000 - 50,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Procurement Staff
เงินเดือน 18,000 - 25,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Senior Accountant
เงินเดือน Open to negotiate (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Assistant Finance and Accounting Manager
เงินเดือน 52,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Finance and Accounting staff
เงินเดือน 20,000 - 35,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร