Route Supervisor

รายละเอียดงาน

Route Supervisor 30,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Route Supervisor
แวดวงธุรกิจ Food Products
เนื้อหางาน • บริหารจัดการการพัฒนาธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าที่รับผิดชอบ โดยการบริหารผ่านพนักงานขาย (Credit Sales Representative) โดยเน้นที่ดูแลกิจกรรมในตลาด โอกาสในตลาด การพัฒนาสายขาย การเพิ่มร้านค้าใหม่
• จัดเตรียม SMART objectives และสื่อสารเป้าหมายนั้นให้กับพนักงานขายแต่ละคนอย่างถูกต้องตามสัดส่วนและโอกาสในตลาด และต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในเขตรับผิดชอบ
• จัดเตรียม และวิเคราะห์สายการขายให้มีประสิทธิภาพ ติดตามและรับผิดชอบการติดตั้งตู้เย็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
• ดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานขาย เพิ่มประสิทธิผลของระบบการทำงาน รักษามาตราฐานการจัดเรียงสินค้า การจัดส่งสินค้า รวมถึงการสื่อสารแผนงาน โปรโมชั่นและราคา เพื่อให้พนักงานขายสมารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายในแต่ละเดือน/ไตรมาส
• ร่วมปฏิบัติงานในตลาดกับพนักงานขายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในตลาด พร้อมทั้งสอน พัฒนา แนะนำแนวทางและเพิ่มศักยภาพของพนักงานขาย
เงินเดือน 30,000 - 50,000 (THB)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น • ปริญญาตรี
• ประสบการณ์ 3 ปีด้านการขาย และบริหารทีมงานขาย (Wholesales / Retail / Cash Van)
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารศูนย์กระจายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 
ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales junior (Chinese speaking)
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Assistant (New grad only)
เงินเดือน 18,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Interpreter(Japanese and English)
เงินเดือน 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Assistant Project Engineer
เงินเดือน 50,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Junior and Senior software developers (C# and Ios)
เงินเดือน 30,000 - 90,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร