ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 50,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
แวดวงธุรกิจ Sale
เนื้อหางาน 1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน
2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร
3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี
4.ดูแล แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินเพื่อกิจการ
6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในด้านบัญชีและการเงิน
5. มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี และภาษีอากรเป็นอย่างดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7.มีความรู้เรื่องโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express  
ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Assistant general affair manager
เงินเดือน 40,000 - 50,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Procurement Staff
เงินเดือน 18,000 - 25,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Senior Accountant
เงินเดือน Open to negotiate (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Assistant Finance and Accounting Manager
เงินเดือน 52,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Finance and Accounting staff
เงินเดือน 20,000 - 35,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร