ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 50,000 - 70,000 (THB)
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
แวดวงธุรกิจ Sale
เนื้อหางาน 1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน
2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร
3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี
4.ดูแล แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินเพื่อกิจการ
6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในด้านบัญชีและการเงิน
5. มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี และภาษีอากรเป็นอย่างดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7.มีความรู้เรื่องโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express  
ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales junior (Chinese speaking)
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Sales Assistant (New grad only)
เงินเดือน 18,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Interpreter(Japanese and English)
เงินเดือน 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Assistant Project Engineer
เงินเดือน 50,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Junior and Senior software developers (C# and Ios)
เงินเดือน 30,000 - 90,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร