รายละเอียดของงาน [Job ID: 13730 ] Pre-sales consultant

รายละเอียดงาน

[Job ID: 13730 ] Pre-sales consultant 35,000 - 50,000 (THB)
อาชีพ Pre-sales consultant
แวดวงธุรกิจ IT & Telecommunications & Software
เนื้อหางาน *Visit cilents to do presentation often, no need to go to office everdy*

• Preparation of presentations about the products or services with all their values for the usage of the sales department and creation of marketing concepts
• Coordination and support of demand generating activities like tradeshows, company events or customer workshops with presentation and demonstrations / showcases
• Engagement with the customers and interpretation of their needs and derivation of advice for prospective products that are aligned with the customers' demands
• To attend meetings with potential Clients to determine technical and business requirements and ensuring that all necessary information is collated prior to producing a solution
• Create and confidently deliver technical presentations internally and externally
• Provide product support to partners and internal stakeholders
• Create internal design configuration documentation including architecture diagrams with technical explanations
• Perform technical development for bespoke solutions as part of a design and development frame work
• Able to understand business drivers and risks involved to the customer and able to articulate technical solutions to the customer
• To structure and produce compelling sales proposals/commercial and technical documentation outlining
เงินเดือน 35,000 - 50,000 (THB)
สถานที่ตั้ง นนทบุรี  

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น GENERAL REQUIREMENTS
• Degree in business, marketing, communication or any other related field
• Experience in a similar position
• Able to communicate in English (Intermediate level)
• Good interpersonal, presentation and communication skills
• Analytical skills and the ability to recognize the demands on the side of the clients
• Ability to research and document industry specific use cases and industry specific challenges and solution to these challenges
• Must be a very keen and fast learner ( Technology and industry vertical)

TECHNICAL REQUIREMENTS
• Has deep understanding and hands on with relational database management systems.
• Has deep understanding of Big Data Platforms ( both on-prem and cloud )
• Has deep understanding and has the ability to demonstrate / showcase various ETL / Data Management tools
• Has deep understanding and has the ability to demonstrate / showcase various Data visualization tools
• Has deep understanding of big data architecture and related solution components
• Must have at least two or three BI / EDW implementation experience.
 
ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Application Support
เงินเดือน 20,000 ~ 25,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Java/PHP Programmer
เงินเดือน 25,000~35,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
QC Engineer
เงินเดือน 20,000~28,000 (THB)
สถานที่
Researcher (Real Estate)
เงินเดือน 40,000~60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Technical Service Specialist, Cosmetic Industry
เงินเดือน 35,000~50,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร