รายละเอียดของงาน [Job ID: 12457] Site Reliability Engineer (OOP, Linux, Automation)

รายละเอียดงาน

[Job ID: 12457] Site Reliability Engineer (OOP, Linux, Automation) 27,000 - 100,000 (THB)
อาชีพ Site Reliability Engineer (OOP, Linux, Automation)
แวดวงธุรกิจ IT & Telecommunications & Software
เนื้อหางาน The SRE Role:

- SREs are engineers with the right mix of knowledge and skills in software (i.e. programming, data structures and algorithms) and systems (i.e. operating software on internal and external infrastructure at scale).
- We constantly evaluate products and services before and after production releases to prevent, identify and fix problems that impact service availability in deploying, configuring, releasing, monitoring, recovering, and scaling.
We participate in on-call rotations to monitor and support our products and services, taking recovery actions prior to and after disruptions
- We dedicate at least 50% of our time applying software engineering principles to resolve problems impacting service uptime or our operational efficiency

SRE Culture:

- To accomplish our mission and continue to build our internal DevOps culture, we embrace and are strong advocates of the CALMS framework.
- We seek to eliminate manual and repetitive operations tasks at every opportunity by exploiting open source tools, contributing to open source projects and building new tools when required.
- We value technical aptitude, innovative thinking and a great learning ability above proficiency with a specific toolset.
เงินเดือน 27,000 - 100,000 (THB)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น - Male/Female, Thai Nationality
- Bachelor's Degree in IT-related field
- Intermediate level in English or above
- Experienced in writing clean code in at least one Object Oriented language such as: Java, C#, JavaScript, Python, Ruby.
- Experienced using software testing frameworks following TDD and BDD approaches.
- Experienced automating software build, deployment and server configuration management using tools such as puppet, chef and jenkins.
- Expertise in Windows and Linux system administration, databases (relational and NoSQL), web servers (Apache, IIS), networking and storage technologies.
- Experience with Cloud technologies and platforms such as AWS or Azure.  
ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Business Planning Coordinator (Japanese speaking)
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Legal Officer
เงินเดือน 28,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Technical Consultant
เงินเดือน 30,000 - 70,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
System Engineer
เงินเดือน 35,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Digital marketing sales executive
เงินเดือน 25,000 - 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร