รายละเอียดของงาน [Job ID: 12032] System Analyst ( N1)

รายละเอียดงาน

[Job ID: 12032] System Analyst ( N1) 50,000~120,000 (THB)
อาชีพ System Analyst ( N1)
แวดวงธุรกิจ IT & Telecommunications & Software
เนื้อหางาน •Coding skill in Java or .Net
•Knowledge about Web application development
•Knowledge about SQL and Database(SQL Server , Oracle etc.)
•Knowledge about Software engineering(Spiral model, Agile model etc.)
•Knowledge about Software quality check & control management
•Design software program specification & Documentation
•Design test case for software program & Documentation
•Requirement definition, fit & gap analysis.
•Software documentation thus System workflow, Use case, ER-Diagram, Data dictionary, Basic and Program specification.
•Coordinate projects for a smooth operation/ service/ customer satisfaction.
•Working closely with programmers and software developers to build the system
•Overseeing installation and testing correcting problems before the final version is release
•Providing staff training and instruction manuals for the new or upgraded system.
เงินเดือน 50,000~120,000 (THB)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น -Have JLPT(Japanese-Language Proficiency Test)-Level 1.
-Be able to read / write and speak business conversation in Japanese.
-Working experience in system development 5-15 years.
-Experience in IT Project of Manufacturing (Production) or SCM (Logistics) as a PM
or Application Leader or SA.
-Strong analytical and problem-solving skills
-Planning task & schedule by WBS(Work Breakdown Structure)
-Issue management for system bug etc.
-Check & control the result of member's tasks.
 
ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

R&D and Teachnical Manager
เงินเดือน 40,000 - 45,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Material Test Engineer
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Technical Product Specialist (ETAS Product)
เงินเดือน 40,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Software Engineer (Tool Application Developer)
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Field Application Engineer
เงินเดือน 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร