รายละเอียดของงาน [Job ID: 12296] General Manager

รายละเอียดงาน

[Job ID: 12296] General Manager Max 150,000 (THB)
อาชีพ General Manager
แวดวงธุรกิจ Distribution & Retail
เนื้อหางาน - Responsible for the strategic development and management of corporate business plan, with sound merchandising principals to ensure sales achievement.
- Responsible for the formulation and successful implementation of the company’s brand business strategies and execution plans.
- Responsible for the overall country’s brands performance in wholesale, retail operations and e-commerce, and the inventory management.
- Responsible for overall people management of direct reports including Brand Managers and Operations Managers.
- Embark on new business venture and/or product development to drive maximum company’s growth.
- To manage all brands, with full P&L responsibility for wholesale, retail and e-commerce.
- Able to drive product merchandising, retail operations, social marketing and visual merchandising to achieve sales target.
- Accountable for the achievement of the annual budget for each brand and store, and put strategies in place for effective execution.
- Responsible for the formulation of OTB, weekly review of sell-through and mark-down strategy, and overall inventory management.
- Ensure maintenance of the brand standard for current brand portfolio.
- Manage the team to achieve sales revenue and market penetration with innovative merchandising that meet customers’ needs.
- Manage the plans for cash flow, budget, risk and regulatory compliance of the wholesale and retail Industry.
- Oversees the timely preparation and submission of reports to management and keep Group Management informed of the performance and progress of country business.

เงินเดือน Max 150,000 (THB)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น Can be Male or Female (Female is preferred) age 40-50 years old
Bachelor’s degree in business or other related degree is required. Master’s Degree or MBA is an added advantage.
Minimum of 3-5 years’ progressive leadership experience is required. Experience in Retail industry is highly preferred.

- Proven ability with hands-on experience to drive OTB planning, product merchandising and assortment plan, plus visual merchandising
- Sound knowledge of brand management especially in footwear business.
- Prior experience developing and managing operating and capital investment plans is required.
- Well versed in retail development and a fair understanding of international brand development and market competition in the region
- Sound numeric skills to support the system development in sell-through and inventory management.
- Proven experience building dynamic and high performing teams with the ability to motivate and inspire others is required.
- Leadership in a growing environment as a change agent with the ability to build trust, influence and communicate at all levels of an organization, from the shop-floor to the Senior Management, is required. A community minded leader who is extroverted and visible with all employees.
- Must carry a genuine passion for the business especially footwear.
- Can articulate the big-picture and rally the organization behind significant change. Capable of shifting quickly between the tactical and strategic.
- Sound, assertive and decisive decision-making skills. Able to make sound decisions based on a blend of knowledge, experience, judgment and analysis.
 
ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

R&D and Teachnical Manager
เงินเดือน 40,000 - 45,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Material Test Engineer
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Technical Product Specialist (ETAS Product)
เงินเดือน 40,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Software Engineer (Tool Application Developer)
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Field Application Engineer
เงินเดือน 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร