รายละเอียดของงาน [Job ID: 11767] Export Staff

รายละเอียดงาน

[Job ID: 11767] Export Staff 26,000 - 34,000 (THB)
อาชีพ Export Staff
แวดวงธุรกิจ Manufacturing(Others)
เนื้อหางาน Export (Must)
-Contact with shipping agency to make booking each shipment
-Plan loading the goods date for export shipment and inform to warehouse or supplier for arrange the goods
Create invoice and packing list and pass to shipping agency for process customs clearance
-Check draft Form E, Form D, Form JTEPA, Form AJ
-Summarize monthly shipment report in excel file.
-Summarize monthly expense report in excel file
-Well cooperate with oversea suppliers
-Understand 3rd party Invoice and shipments (Preferred)

Import (preferred)
-Check import shipping documents (Air/Sea)
-Checking draft import entry
-Prepare the document for issue cashier cheque (import duty and customs VAT)
- Input expense for each shipment in Sales and Purchase control systems
- Check Form E, Form D, Form JTEPA, Form AJ
- Summarize monthly expense report in excel file
- Well cooperated with over sea suppliers.
- Understand 3rd Invoice party and shipments (Preferred)
- Assigned by leader
เงินเดือน 26,000 - 34,000 (THB)
สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร  

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น - Female
- English(business level)
- 28 -32 years old
- export experience, more than 2 years
- MS Office, SAP (preferred)
- Communication skill is highly required
- Knowledge well in export process and import (some)
- Knowledge in 3rd invoice party and shipments process (Preferred)
- Organized and neat
- Cooperativeness
- Considering solutions by herself
- Have a positive attitude
- Basic knowledge or interest in trading and overseas business
 
ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

Sales N1-N2 (Can communicate in Business level)
เงินเดือน Up to 80,000 TH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Senior Accounting & Administrator
เงินเดือน 35,000 - 45,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Technical Consultant (Security)
เงินเดือน 30 – 60 K TH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
System Engineer
เงินเดือน 25 – 50 K TH (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
System Analyst (Solution Development)
เงินเดือน 60,000 – 90,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร