ความแตกต่างระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและไทย

เกี่ยวกับการลงทะเบียนและการส่งประวัติส่วนตัว

ทั้งนี้ บรรยากาศการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทไทยย่อมแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยปัจจัยสำคัญคือ พื้นฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่าง 2 ชาติ มีคำพังเพยหนึ่งว่า "เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม" การทำงานในองค์กรญี่ปุ่นก็เช่นกัน ผู้สมัครควรศึกษาถึงข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมเหล่านั้น และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อผู้สมัครในระยะยาว
ด้านสังคม พื้นฐานของชาวญี่ปุ่นมีการเรียงลำดับอาวุโส ซึ่งมีผลอย่างมากต่อระบบการบริหารองค์กร อันจะเห็นได้ว่า บริษัทญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีอายุงานมากกว่า ผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าต้องให้เกียรติผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า โดยไม่คำนึงถึงอายุของพนักงาน ยกตัวอย่างเช่น ที่นั่งประชุม การให้เกียรติหัวหน้าที่มีอายุน้อยกว่า นอกจากนี้แล้ว บริษัทญี่ปุ่นยังมีระเบียบที่เคร่งครัดกว่า แม้กระทั่งเวลาพักงาน แตกต่างจากบริษัทไทยที่มีความอะลุ้มอล่วยกว่า
สำหรับเรื่องความตรงต่อเวลา ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเวลามาก หากสายเพียงเล็กน้อยก็อาจถูกมองหน้าได้ ดังนั้น พนักงานจึงเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเวลานัดหมายจริงเสมอ พนักงานมักจะได้รับคำสั่งให้ทราบนโยบาย และข้อมูลพื้นฐานของบริษัท และบางที่ยังส่งเสริมให้มีการศึกษาภาษาญี่ปุ่นนอกเวลา ชาวญี่ปุ่นจะนิยมทำงานกันเป็นทีม สนับสนุนให้มีการทำโอที (overtime) กล่าวคือ ต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างมากในการทำงานแต่ละครั้ง และอาจรวมไปถึงการสังสรรค์กันหลังเลิกงานอีกด้วย


ลงทะเบียนหางาน

Pasona มีข้อมูลการรับสมัครงานแบบที่ไม่มีการเปิดเผยลงเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้โดยตรง เพื่อดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการโดยผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญของเรา

ค้นหางาน

ข้อมูลตำแหน่งงานที่แนะนำ

R&D and Teachnical Manager
เงินเดือน 40,000 - 45,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Material Test Engineer
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Technical Product Specialist (ETAS Product)
เงินเดือน 40,000 - 60,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Software Engineer (Tool Application Developer)
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
Field Application Engineer
เงินเดือน 30,000 (THB)
สถานที่ กรุงเทพมหานคร